Chants malgaches

 

Cantique pdf A4 pdf A5 midi
1 Midera Anao zahay ry Ray 1 1 1
2 Mihira ny fiderana 2 2 2
4 Dera ho Anao ry Ray 4 4 4
20 Endrey ny firaisan ny Fiangonanao 20 20 20
25 Manoloana ilay seza 25 25 25
43 Maty ny Zanak Andriamanitra 43 43 43
106 Ny Tompo no Mpiandry ahy 106 106 106
108 Mifalia ianao ry mino 108 108 108
222 Endrey nyzanaka 222 222 222
234 Ny tokinao Ray be fitia 234 234 234
235 Tompo o meteza anio 235 235 235